” Uspeh je skup malih napora koji se moraju svakodnevno ponavljati” 

Robert Kolier

Razvojni centar za decu i mlade Naš Kutak, zvanično je počeo sa radom 10-og juna 2021 godine. Ovom činu prethodila je višemesečna priprema u svakom smislu,a znate i sami kako su nam protekle dve godine bile .


Nastao je sa idejom i željom da se  osnuje  jedno mesto gde će deca, mladi i njihove porodice, moći da dobiju svu adekvatnu podršku i pomoć. Gde će deca moći da se razvijaju na pravi način kako bi dostigla svoj puni potencijal.

 

Šta mi nudimo deci i roditeljima

Pre svega jedan sveobuhvatan pristup u radu i pružanju podrške razvoju dece u različitim domenima.

Kad bi trebalo da nas kontaktirate? 

Kada primetite sledeće 

  Vaše dete ima poteškoća u  usmeravanju i održavanju pažnje.

Fina motorika i grafomotorika se nisu razvile u punim smislu (dete nepravilno drži olovku, ne prati smer prilikom pisanja, piše ili crta samo na jednoj polovini lista…)

Kada kasni socio-emocionalni razvoj (dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period, igra je stereotipna, uvek na isti nacin…). 

 U emocionalnom doživljavanju i ponašanju. 

Sniženim samopoštovanjem,

U učenju i savladavanju školskih veština kao što su čitanje, pisanje, računanje. 

 Sa poštovanjem pravila, normi. 

U razumevanju i upotrebi govora, izgovorom, zamuckivanjem. 

Sa povišenom motornom aktivnošću 

Kada je dete previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja.

Zakazivanje je obavezno 

061/202-8855 

Ili slanjem maila na link

Radionice za decu

razvijanje fine motorike i grafomotorike

3 puta nedeljno

Grupe su mešovitog tipa (srednja i starija vrtićka grupa) 

male do 6-oro dece

bez prisustva roditelja

Uradi sam

izrada edukativnog materijala reciklažom

Učenje kroz igru

Sami stvaramo materijal sa kojim se igramo ali i učimo 

 

Promovišemo učenje kroz igru uz podršku vršnjaka

Priprema za školu

Priprema za vrtićke i školske obaveze

Pomoć u učenju

Planiranje i ostvarivanje podrške, 

Izrada individualnog obrazovnog plana 

Pomoć u izradi domaćih zadatak

  kreativna radionica za decu u frizerskom salonu

 

Radionice za decu do 6 godina u saradnji sa frizerskim salonom 

 

Grupne radionice

 za razvoj govora kod dece

kako muzkom i pokretom uz pomoć vršnjaka utičemo na sam razvoj govora

Sportske radionice

za decu do 6 godina

Zasto je sport značajan?

Pokret je potreban detetu iz više razloga. Pre svega zbog pravilnog psihofizičkog razvoja ali i zbog samog procesa učenja Jer dete upravo uči kroz pokrete.

Želite da nam pomognete
Kako mi funkcionišemo
Želite da postanete deo tima

Koliko je podrška važna mi jako dobro znamo. Ukoliko želite da nam pomognete i olakšate da ostvarimo svoje ciljeve, kontaktirajte nas putem kontakt forme. Bilo da su donacije, grantovi, sponzorstva ili pak samo tapšanje po ramenu,  podrška je podrška i uvek je dobrodošla.

Samostalno kreiramo programe i aktivnosti zasnovane na znanju i iskustvu. 

Ukoliko želite da nam se priključite kao volonter, saradnik, sponzor, donator ili u bilo kojoj drugoj ulozi kontaktirajte nas putem sajta, facebook ili instagram stranice.