” Uspeh je skup malih napora koji se moraju svakodnevno ponavljati” 

Robert Kolier

Šta mi nudimo deci i roditeljima

Pre svega jedan sveobuhvatan pristup u radu i pružanju podrške razvoju dece u različitim domenima.

Kad bi trebalo da nas kontaktirate? 

Kada primetite sledeće 

Kada sumnjate ili uoćavate da razvoj Vašeg deteta odstupa od uoičajenih normi

Kada Vaše dete:

 • ima hipotoniju ili hipertoniju  mišića
 • ima poteškoća u  usmeravanju i održavanju pažnje.
 • kada se fina motorika i grafomotorika  nisu razvile u punim smislu (dete nepravilno drži olovku, ne prati smer prilikom pisanja, piše ili crta samo na jednoj polovini lista…)
 • kada kasni socio-emocionalni razvoj (dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period, igra je stereotipna, uvek na isti nacin…)
 • kasni u emocionalnom doživljavanju i ponašanju.
 • ima problem sa samopoštovanjem,
 • ima problem u učenju i savladavanju školskih veština kao što su čitanje, pisanje, računanje.
 • ima problem sa poštovanjem pravila, normi. 
 • ima problem u razumevanju i upotrebi govora, izgovorom, zamuckivanjem. 
 • ima ADHD, 
 • je previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja

Zakazivanje je obavezno 

📞 061/202-88-55 

dostupne mreže viber i whatsapp 

061-202-88-55

Ili slanjem maila na

nas.edukativni.kutak@gmail.com