” Uspeh je skup malih napora koji se moraju svakodnevno ponavljati” 

Robert Kolier

Šta mi nudimo deci i roditeljima

Pre svega jedan sveobuhvatan pristup u radu i pružanju podrške razvoju dece u različitim domenima.

Kad bi trebalo da nas kontaktirate? 

Kada primetite sledeće 

  Vaše dete ima poteškoća u  usmeravanju i održavanju pažnje.

Fina motorika i grafomotorika se nisu razvile u punim smislu (dete nepravilno drži olovku, ne prati smer prilikom pisanja, piše ili crta samo na jednoj polovini lista…)

Kada kasni socio-emocionalni razvoj (dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period, igra je stereotipna, uvek na isti nacin…). 

 U emocionalnom doživljavanju i ponašanju. 

Sniženim samopoštovanjem,

U učenju i savladavanju školskih veština kao što su čitanje, pisanje, računanje. 

 Sa poštovanjem pravila, normi. 

U razumevanju i upotrebi govora, izgovorom, zamuckivanjem. 

Sa povišenom motornom aktivnošću 

Kada je dete previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja.

Zakazivanje je obavezno 

📞 061/202-88-55 

dostupne mreže viber i whatsapp 

061-202-88-55

Ili slanjem maila na

nas.edukativni.kutak@gmail.com