Autizam-istine i zablude- besplatna brošura
Edukacija i Materijal u pdf-u,  Roditeljski sastanak,  Udruženje Nas Kutak

Autizam – razbijanje zabluda

2. aprila je bio Svetski dan osoba sa autizmom. Kako bismo shvatili šta je autizam a samim tim i podržali porodice, potrebno je o tome govoriti svih 365 dana. Jer svi mi ne živimo samo jedan dan u godini.

Šta je to autizam!

Autizam je prvazivni razvojni poremećaj. To je poremećaj u razvoju koji karakteriše kvalitativno oštećenje recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije. Repertoar aktivnosti i intereagovanja je oskudan i stereotipan.

Ispoljava se kroz probleme u govoru, mišljenju, čulnom opažanju i nesnalaženju u socijalnim situacijama. Zbog toga osobe sa autizmom razvijaju drugačiji odnos i ponašanje prema spoljašnjem svetu.

Statistike pokazuju da je autizam učestaliji kod dečaka, nego kod devojčica, i da nema veze sa socijalnim i ekonomskim statusom, kao ni sa rasnom propadnošću. Može se desiti bilo kome.

Zablude o autizmu:

  • autizam nije bolest,
  • deca sa autizmom nisu nevaspitana deca sa problemima u ponašanju,
  • Ne nastaje zbog “hladnih” roditelja koji nedovoljno obraćaju pažnju  na svoju decu,
  • autizam ne nastaje zbog emocionalne lišenosti i stresa.

Kako pomoći osobama sa autizmom?

Praksa je pokazala da rana dijagnostikatretman, uključivanje u obrazovni proces, u vršnjačke grupe daje dobre rezultate. Na taj način razvijaju se socijalne i komunikacione veštine, pa osobe postaju samostalnije i mogu da vode produktivniji život. Osobe sa autizmom su emotivne i žele komunikaciju. Uz dobro okruženje, koje čine porodica, škola i prijatelji, oni mogu učestvovati u svakodnevnom životu. Takođe, mogu da se obrazuju, da se staraju o sebi, mogu da rade.

U prilog Vam dostavljamo brošuru koju možete besplatno preuzeti.

I-god-1

II-god-1

sta-je-to-Autizam-1

sta-mi-mozemo-1

stereotipije-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *