Radionice

Radionice za decu

  • Grupne radionice za razvoj govora kod dece
    Radionice

    Grupne radionice za Razvoj govora kod dece

    U poslednje vreme sve česće se susrećemo sa decom koja imaju problem u samom razvoju govora. Dosta se polemiše šta je zapravo uzrok svemu tome. Mišljenja su različita. Po nekima je razvoj govora kod dece zaustavilo prekomerno izlaganje tv-u, telefonima, tabletima, racunarima. Drugi potenciraju zanemarivanje dece od strane roditelja. Još ako se svemu tome i doda da deca ne idu u vrtić, da nemaju kontakt sa vršnjacima, mnoge stvari postaju jasnije. Činjenično stanje je takvo da je zaista prisutan sve veći broj dece koja ima problem u razvoju govora. Da li vršnjaci mogu pomoći u ovoj oblasti?! Naravno da da Podrška vršnjaka je od ogromnog značaja. Kako mi muzikom i…