Radionice za decu od 3 do 6 godina

Kratak uvid u naše radioničarske aktivnosti kada su u pitanju deca od 3 do 6 godina. Ono što nam je u fokusu, je upravo celokupan i sveouhvatan razvoj deteta kroz igru.