Kada Se Javiti Defektologu govori defektolog Jović Ivana
Mi u društvu

Kada se javiti defektologu

Pancevacka hronika i Ivana Jovic, defektolog oligofrenolog

Kada se javiti defektologu

kad god primetite da razvoj Vašeg deteta na neki način odudara od uobičajenog, od uobičajenih normi. .Ne postoji određeno, pravo vreme. Sve vreme je pravo.

Idealno je što ranije.

Ukoliko primetite da:

Vaše dete ima poteškoća u  usmeravanju i održavanju pažnje.

Fina motorika i grafomotorika se nisu razvile u punim smislu (dete nepravilno drži olovku, ne prati smer prilikom pisanja, piše ili crta samo na jednoj polovini lista…)

Kada kasni socio-emocionalni razvoj (dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period, igra je stereotipna, uvek na isti nacin…). 

 U emocionalnom doživljavanju i ponašanju. 

Sniženim samopoštovanjem,

U učenju i savladavanju školskih veština kao što su čitanje, pisanje, računanje. 

 Sa poštovanjem pravila, normi. 

U razumevanju i upotrebi govora, izgovorom, zamuckivanjem. 

Sa povišenom motornom aktivnošću 

Kada je dete previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja.

Kontaktirajte nas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *