Logoped Saradnik Vanja Radić Edukativni Kabinet Slovo i Reč
Uncategorized

Edukativni Kabinet Slovo i Reč

Edukativni kabinet „Slovo i reč“ osnovan je 2018. godine sa sedištem u Pančevu. Nastao je kao rezultat rada u oblasti rehabilitacije govora i jezika. Osnivač Edukativnog kabineta “Slovo i reč” je Vanja Radić, master logoped.

Logoped Vanja Radić- biografija

Diplomirala je 2015. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2016. godine  stekla je akademski naziv master logoped, braneći rad na temu „Uticaj hroničnih bolesti na kvalitet glasa“.

Radno iskustvo stiče u dečijem dispanzeru Doma zdravlja „Stari Grad“, školi za gluve i nagluve “Stefan Dečanski”, privatnim terapijskim centrima, udruženjima…

Pohađala je nekoliko sertifikovanih seminara: NTC sistem učenja, SONE RISE, Vizuelne strategije za razvoj komunikacije i socijalizacije autistične dece, Metod fraktalnog crteža, Using Music to Teach Social Skills.

Ciljevi:

Rad na jeziku, govoru, lepoti komunikacije, bogatstvu rečnika, razvoju i usavršavanju psihosocijalnih veština, senzornoj integraciji i psihomotorici, poboljšanju kvaliteta pažnje, korekciji artikulacije, praćenju kognitivnog i emocionalnog razvoja,  pružanje podrške vaspitnoj funkciji porodice, uz profesionalnost, kvalitet rada, odgovornost i zadovoljstvo roditelja i dece, imperativ je u našem radu.

Kontinuirana edukacija, praćenje savrmenih metoda u radu sa decom i stručno usavršavanje naših stručnjaka, kao i podizanje svesti o značaju pravovremene rehabilitacije i habilitacije, takođe su jedan od prioriteta našeg kabineta.

Edukativni kabinet “Slovo i reč” pruža sledeće usluge

  • Logopedska dijagnostika i tretman dece i odraslih
  • Savetodavni rad sa roditeljima
  • Ranu intervenciju i stimulaciju
  • Trijažno testiranje za upis u školu i vrtić
  • Reedukacija psihomotorike
  • Senzorna integracija
  • Floor time metod
  • Priprema za školu, razvoj fine motorike, grafomotrike

Kako ih možete kontaktirati

Na broj telefona 065/367-41-88

ili putem maila

ili kroz kontakt formu OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *