O nama

Nataša Milojević psiholog, saradnik

Rođena 1967.godine.

Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu.

Kao mlada osoba, uočavajući da JE naklonjena deci i da JE ona inspirišu, upisala JE studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za školsku psihologiju-pedagogiju i diplomirala 1992. godine.

Biografija Nataše Milojević

Od 1993. do 2005.godine radila sam u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju «Prof Dr Cvijetko Brajović» u Beogradu, ostvarivši svoju želju i motivaciju da se bavim razvojnom psihologijom. Nastojala sam da stvaram podsticajne i prirodne situacije za učenje i razvoj dece sa smetnjama a roditelje sam podržavala u unapređivanju veština u vaspitavanju i podučavanju njihove dece.

Osećajući ograničenja na svom radnom mestu u primeni stečenog znanja i iskustva za dobrobit dece i porodica započela sam saradnju sa organizacijom Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ u Pančevu 2001.godine u kojoj sam i radila do 2015.godine.

Intenzivna podrška velikom broju dece sa različitim smetnjama, razvojnim teškoćama i specifičnostima u razvoju i njihovim porodicama, podrška za uključivanje dece u redovno predškolsko, osnovnoškolsko, srednje obrazovanje a zatim i univerzitetsko, razvijanje servisa podrški u zajednici, obuke za roditelje, timsko učenje i saradnja sa roditeljima, stručnjacima različitog profila i profesionalcima u obrazovanju, kreiranje i realizacija obuka za nastavnike, obeležili su moj rad.

Od 2003.godine, kroz veliki broj aktivnosti u okviru nevladinog i vladinog sektora, aktivna sam učesnica u razvijanju politika i praksi inkluzivnog obrazovanja-kvalitetnog obrazovanja za svu decu u Srbiji. Članica sam Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju od njenog osnivanja 2011. godine.

Moja profesionalna mentorka mi je jednom rekla da joj je rad sa decom sa smetnjama pomogao da bolje razume ljude. Da, rad sa decom sa smetnjama doneo mi je dublji uvid u različitost sve dece, osnažilo me da ih bolje razumem a time i da bolje razumem  različite izazove roditeljstva, vaspitavanja, podučavanja, obrazovanja i koji vidovi podrške su potrebni da bi se na te izazove odgovorilo.

Polazište u radu sa svom decom i mladima jesu jednaki uslovi koji treba da im se obezbede – podsticajno, prihvatajuće i bezbedno okruženje u okviru porodice, vršnjačke grupe i zajednice u kojoj žive. Stručna podrška za decu sa smetnjama u razvoju treba da omogući uspešno planiranje i primenu pristupa, postupaka i strategija koje vode napredovanju u učenju, osamostaljivanju, kao i razvoju osećanja pripadnosti, uvažavanja i samopouzdanja.

Izazovi i inspiracija pružanja podrške deci, mladima i porodicama za mene još uvek traju.

Uluge psihologa

Pshiloška procena

Psihološki tretman,

Pomoć u učenju,

Izrada IOP-a,

Podrška u učenju,

Konsultacije u vezi zakonske regulative koja podržava inkluzivno obrazovanje

Svoj termin možete zakazati

na broj telefona 061/202-88-55

064/132-0224

ili

popunjavanjem online formulara

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *