Poteškoće U Učenju Šta Jesu a Šta Nisu
Edukacija i Materijal u pdf-u

Poteškoće U Učenju

Vrlo često, usled nedovoljne informisanosti u stanju smo da drugačiji protumačimo nečija ponašanja, stanja. Ovu su samo neki od primera koji nam pokazuju da postoje zablude. Zato izčitajte šta su zapravo poteškoće u učenju.

Poteskoce u ucenju ⁉️ Sta trebate znati

1. Poteskoce u ucenju & inteligencija

Deca sa poteškoćama u učenju neopravdano su etiketirana kao deca sa intelektualnim oštećenjem ili kao lenja deca. Mnoga od njih su zapravo natprosečno inteligentna. Kada dete ima poteškoće u učenju, to znači da ono ne može da uči. Ono može da uči ali na drugačiji način. Tom procesu moraju da se prilagode i nastavnici i roditelji kako bi dete ostvarilo svoj potencijal i napredovalo.

2. Rani znaci prodju neopazeno. Roditelji oprez ⁉️

Znaci poteškoća u učenju mogu da se ispolje još u predškolskom periodu. Međutim u tom periodu ih je lako prevideti. U predškolskom periodu deca uče nove stvari tempom kojim njima odgovara. Deca prolaze kroz različite faze razvoja na svoj način.
S druge strane, mnogi mališani imaju problem s jednostavnim rimama i pesmicama, sa brojanjem, prepoznavanjem slova i dana u nedelji, izgovaranjem novih reči i pamćenjem rutinskih, svakodnevnih radnji kao što je zakopčavanje jakne, cipela, vezivanje pertli….

3. Poteskoce u ucenju imaju uticaj na celokupan zivot

Sve vrste poteškoća, pa i ove, ne nestaju nekom magijom kada dete ode kuci posle vrtica, ili kada školsko zvono oglasi kraj poslednjeg časa.
Deca koja čitav dan imaju poteškoće da isprate aktivnosti u vrticu, nastavu u školi… mogu agresivno da se ponašaju kod kuće, budu nervozna ili da se povlače u sebe.
Neorganizovanost se prenosi i na kucu, dvoriste, zivot u globalu. …

⁉️ Sta trebamo upamtiti⁉️

Poteskoce u ucenju nisu bolest koju trebamo leciti/ izleciti.
I ako ne mogu da se izleče, uz odgovarajuće metode deca mogu da napreduju i budu uspešna.
Ovakva deca imaju potencijal da promene svet i urade značajne stvari, upravo zbog svog kreativnog, nesvakidašnjeg razmišljanja.

Izazov je održati njihovo samopoštovanje jakim i naći način da im se pomogne da pronađu talente koji ih čine jedinstvenim. 🍀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *