Inicijativa Povratak prirodi

Povratak Prirodi – I dan na selu

Radionica Jedan dan na selu, u okviru projekta Povratak prirodi upravo prikazuje kako zaista protiče jedan dan na selu, sa svim njegovim obavezama.

Od pripremanja zdravog doručka sa našom dragom Anitom Alterov (nutricionista), preko sređivanja dvorišta do brige o životinjama. Jedinstvene radionice, inkluzivnog tipa, za decu do 6 godina.

Kroz aktivnosti svakodnevnog života koje su zastupljene na selu, utičemo na celukupan psihofizički razvoj dece.

Kako bi se razvijala onomatopeja (oponašanje zvukova iz spoljašnjeg sveta) nije potrebno da se kupuju zvukovne igračke, deca ovde zaista čuju kako magarac njače, kako koka kokodače…. I ne samo to, deca ujedno i olfaktivno uče jer selo obiluje raznim mirisima.

Deca ujedno uvežbavaju koordinaciju, motoriku, pažnju. Razvijaju osobine kao što su empatija, briga o sebi i drugima, samostalnost, snalažljivost……

Rečima se ne može opisati šta se sve uradi, na koji način se sve čula aktiviraju, kako neposredno kroz rad deca stiču znanja. Reči ne mogu opisati koje smo veštine usvojili…koliko smo zapravo živali a radili.