Grupne radionice za razvoj govora kod dece
Radionice

Grupne radionice za Razvoj govora kod dece

U poslednje vreme sve česće se susrećemo sa decom koja imaju problem u samom razvoju govora. Dosta se polemiše šta je zapravo uzrok svemu tome. Mišljenja su različita. Po nekima je razvoj govora kod dece zaustavilo prekomerno izlaganje tv-u, telefonima, tabletima, racunarima. Drugi potenciraju zanemarivanje dece od strane roditelja. Još ako se svemu tome i doda da deca ne idu u vrtić, da nemaju kontakt sa vršnjacima, mnoge stvari postaju jasnije.

Činjenično stanje je takvo da je zaista prisutan sve veći broj dece koja ima problem u razvoju govora.

Da li vršnjaci mogu pomoći u ovoj oblasti?! Naravno da da

Podrška vršnjaka je od ogromnog značaja.

Kako mi muzikom i pokretom uz podršku vršnjaka utičemo na sam razvoj govora kod dece


Ovo je jedan od primera šta radimo i kako radimo na našim radionicama gde kombinujemo različite načine rada, a sve sa ciljem da izvučemo maksimum iz deteta 😃
Sve što radimo mora da bude odmereno, osmišljeno i prilagođeno svakom pojedinačnom detetu. Na taj način razvijamo igru, maštu, usmeravamo pažnju, pratimo ritam, podsticemo razvoj socijalnih veština…..
Mi ne govorimo roditeljima za koji vremenski period će njihovo dete progovoriti.
Nama glas i nije toliko važan ukoliko dete razume naloge koje mu dajemo i ukoliko dete zna da odgovori na njih.
Nama je važno da osposobimo dete za samostalan život u društvu.
Jer cilj našeg rada je da stimulišemo i pokrećemo sve oblasti razvoja.

Sve što želimo da promenimo, ublažimo, razvijemo, podstaknemo…… možemo kada su deca. Iz tog razloga i radimo sa decom na ranom uzrastu, jer tu možemo biti uspesni.

Zašto je važno rano detinjstvo, kada su muzika i razvoj govora u pitanju?

Upravo u ranom detinjstvu dolazi do razvijanja mnogih veština kod dece.. U tom periodu deca uče kako da dešifruju muziku isto kao i kako da dešifruju govor. Sčično kao što razvijaju govor, mališani razvijaju i svoje muzičke sposobnosti, a sve to kroz imitaciju i pokret. Imitiraju ritmove, tonove, pevaju u taktu muzike. Tu imitaciju uvek prati i neki pokret, pa nam to trajno ostaje urezano.

Niko ne može nikog naterati da govori, da peva. Ali možemo stvoriti situacije koje će dovesti do pojave govora.

Muzičke radionice upravo postaju takvo mesto.

Dete svojim čulima i pokretom upoznaje sebe ali i svet oko sebe. Govor proizilazi iz tog nepoosrednog iskustva.

Uz pomoć udaraljki, zvečki izvodimo vežbe reedukacije psihomotorike, vežbe koje su dobre za uspostavljanje glasova, z a iniciranje i podsticanje komunikacije.

Kroz rad sa instrumentima ujedno i vežbamo krupnu ali i finu motoriku, koordinaciju oko-ruka, i doprinosimo razvoju emocija, usmeravanju pažnje. Na ovaj način ovladavamo vežbama koje prethode govoru, čitanju, pisanju. Kroz muziciranje razvijamo i podstičemo maštu, kreativnost, ljubav prema muzici.

Ovaj način rada jako dobro pokazao kada u grupi imamo decu koja su stidljiva, povučena, neverbalna…. Jer upravo kroz grupni rad, kroz muziku i pokret, uz imitaciju neke nove koreografije… deca se opuste, komuniciraju, vežbaju, uče…… Vršnjačka grupa ima svoje prednosti.

Radionica za razvijanje govora kroz muziku i pokret
Radionica za razvijanje govora kroz muziku i pokret

Ukoliko želite da nam se pridružite, prijavite se pozivom na broj 061/202-8855 ili putem maila na link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *