Senzorne Ploče za Decu do 6 godina od Recikliranog Materijala
Edukativne igračke kućna izrada

Senzorne Ploče

Senzorne aktivnosti su pre svega zabavne deci. One obiluju bojama, raznim tekstura, oblicima…. i sve to tako mami i podstiče decu na istraživanje. Iz tog razloga danas Vam dajemo primer kako možete napravite senzorne ploče od poklopaca od vlažnih maramica.
👂👀👄🦶🤲

Putem posmatranja, opipavanja, eksperimentisanja sa raznim objektima dete donosi i neke zaključke.

Ono što je izuzetno vazno je da senzorna stimulacija pomaže u jačanju i izgradnji veza između neurona u mozgu. 🧠

Podstiče ne samo motorički već već samim tim i govorno-jezički razvoj, mišljenje, logičko zaključivanje, pažnju.

Taktilni sistem

Taktilni sistem je poznatiji kao čulo dodira. To je u stvari obrada informacija putem receptora koji se nalaze u našoj koži. Dete upoznaje svet putem čula dodira.

dete koristi svoje čulne sisteme tj.senzorne kako bi istražila i pokušala da shvate svet oko sebe, svet u kome žive. Iz tog razloga je važan deo ranog razvoja pružanje različitih mogućnosti deci da uče putem čula.

Opipavanje, držanje, skupljanje različitih predmeta aktivira čulo dodira.

Senzorne ploče – izrada

  • poklopci sa vlažnih maramica,
  • traka sa dvostranim lepljenjem,
  • razni materijali (šmirgla, vunica, papir, perle, …..)

Podloga na kojoj lepite može biti karton, drvo… šta je Vama najlakše.

Ispitujući dodirom različite površine dete se upoznaje sa različitim karakteristikama materijala – hrapavo, glatko, čvrsto, meko….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *