Inspirisani Waldorf i Montesori pedagogijom i vodeći se time da su aktivnosti svakodnevnog života izuzetno važne za pravilan rast i razvoj deteta, nastala je i ideja o otvaranju skolice životnih veština.

Školica u kojoj nema ni malih a ni velikih ekrana!