• Roditeljski Sastanak- Otvorena Vrata u Oktobru

    Roditeljski sastanak

    Roditeljski sastanak – otvorena vrata za sve roditelje, a naročito za roditelje dece koji nisu naši korisnici. Teme koje ćemo obraditi: – pravo na obrazovanje sve dece, upis i uključivanje u obrazovanje, – individualizovan pristup u obrazovanju i značenje individualnog obrazovnog plana, – koje sve vrste podrški i strategija je moguće, potrebno planirati i primenjivati, – na koji način se planira i realizuje podrška, – uloga asistencije (lični pratioci i pedagoški asistenti) kao jednog od vidova podrški, – uloga interresornih komisija, – timski rad, saradnja sa roditeljima, podela uloga i odgovornosti.

  • O nama

    Nataša Milojević psiholog, saradnik

    Rođena 1967.godine. Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu. Kao mlada osoba, uočavajući da JE naklonjena deci i da JE ona inspirišu, upisala JE studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek za školsku psihologiju-pedagogiju i diplomirala 1992. godine. Biografija Nataše Milojević Od 1993. do 2005.godine radila sam u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju «Prof Dr Cvijetko Brajović» u Beogradu, ostvarivši svoju želju i motivaciju da se bavim razvojnom psihologijom. Nastojala sam da stvaram podsticajne i prirodne situacije za učenje i razvoj dece sa smetnjama a roditelje sam podržavala u unapređivanju veština u vaspitavanju i podučavanju njihove dece. Osećajući ograničenja na svom radnom mestu u primeni stečenog znanja…