• Dan osoba sa autizmom

    2 april je poznat kao Svetski dan osoba sa autizmom. Autizam je neurorazvojni poremećaj koji se najčešće javlja u prve tri godine života. Ispoljava se kroz probleme u govoru, mišljenju, čulnom opažanju i nesnalaženju u socijalnim situacijama. Zbog toga osobe sa autizmom razvijaju drugačiji odnos i ponašanje prema spoljašnjem svetu. Statistike pokazuju da je autizam učestaliji kod dečaka, nego kod devojčica, i da nema veze sa socijalnim i ekonomskim statusom, kao ni sa rasnom propadnošću. Može se desiti bilo kome. Kako bi razrešili neke nedoumice, uradili smo i mini brošuru za roditelje, staratelje.