Razvojni Centar Za Decu I Mlade Naš Kutak

Naš rad

Mi podržavamo decu i mlade da dostignu svoj maksimum! 

Težimo ka osamostaljivanju, osposobljavanju za što samostalnije funkcionisanje.

Razvoj dece kroz igru 

Uvodimo Vas u čarobni svet igre, gde se dete razvija na prirodan način, gde postiže svoj puni potencijal.

Vikend radionice 

Organizujemo vikend radionice za decu i roditelje

Uradi sam 

Prezentujemo roditeljima na koji način mogu, kod kuće, sa svojom decom da stvaraju edukativne igračke, materijale za rad. A sve to od onoga što već svi imamo kod kuće.

Roditeljski sastanci 

Organizujemo roditeljske sastanke i radionice za roditelje, gde kroz razmenu iskustava omogućavamo roditeljima da steknu veštine kako bi mogli da se suoče i izbore sa izazovima koje donosi roditeljstvo.

Kvalitetno obrazovanje za svu decu 

Konsultacije u vezi zakonske regulative koja podržava inkluzivno obrazovanje

Seminari, radionice….. 

Organizujemo događaje od edukativog značaja